Fase final de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a Mont Brió, Catalunya