Gestió del patrimoni cultural: maneres de contribuir a la seva recuperació

Gestió del patrimoni cultural: maneres de contribuir a la seva recuperació

Introducció: Què és el Patrimoni Cultural Històric? Si parlem de gestió del patrimoni cultural primerament definirem el patrimoni cultural històric com el conjunt de “valors estètics, arqueològics, antropològics, etnogràfics i històrics d’un lloc”. Inclou no sols els aspectes físics d’una àrea, sinó també els elements intangibles que fan que un lloc sigui únic. D’aquesta manera,…

Arquitectura sustentable i sostenible

Arquitectura sustentable i sostenible

Què és l’arquitectura sustentable i sostenible? L’arquitectura sustentable i sostenible és el disseny d’edificis i altres estructures físiques perquè puguin mantenir-se indefinidament. El disseny de l’arquitectura sustentable i sostenible sostenible es caracteritza per la il·luminació natural, la calefacció i la refrigeració passives, la generació d’energia renovable in situ, la recol·lecció d’aigua de pluja, l’ús de…