Gestió del patrimoni cultural: maneres de contribuir a la seva recuperació

Gestió del patrimoni cultural: maneres de contribuir a la seva recuperació

Introducció: Què és el Patrimoni Cultural Històric? Si parlem de gestió del patrimoni cultural primerament definirem el patrimoni cultural històric com el conjunt de “valors estètics, arqueològics, antropològics, etnogràfics i històrics d’un lloc”. Inclou no sols els aspectes físics d’una àrea, sinó també els elements intangibles que fan que un lloc sigui únic. D’aquesta manera,…