L'habitatge és el resultat de la recerca de noves maneres d'habitar, paisatge, sistemes constructius, innovació en els materials, noves tecnologies i energies alternatives.

L’habitatge és un cos cúbic lleugerament elevat sobre el sòl que es compon de dues plantes. En la planta enterrada se situen els usos d’estudi, biblioteca, zona de jocs, bany i dos dormitoris, així com els serveis i instal·lacions, pati i fins i tot un accés. En la planta elevada existeix l’accés principal a través d’una passarel·la i els usos de cuina, estar, bany i dormitori.

La planta es troba fragmentada en tres parts, segons el mòdul de façana, de manera que l’espai que sobresurt de la cota de sòl exterior està envidrat permetent l’entrada de llum natural a través de totes les seves peces i de forma creuada.

Així mateix, el semi-soterrani té una sortida a l’exterior a través del pati anglès de manera que, juntament amb les finestres corregudes, existeix en tot moment un contacte visual amb el jardí.

Gairebé totes les estratègies a utilitzar per a fer l’habitatge més eficient es troben observant l’arquitectura tradicional del lloc on habitem i que en l’actualitat també es poden integrar amb naturalitat en l’arquitectura contemporània.