Edifici d'habitatges al Pallars, Isona

La normativa obliga a una gran altura de planta baixa. El projecte juga amb la secció per a obtenir una façana de poca altura formant carrer, gairebé d’habitatge unifamiliar. La geometria de les finestres genera una composició abstracta amb la pedra i les volades com a protagonistes. En la façana sud l’edifici s’obre cap a les imponents vistes.