Consolidació de la Torre de Rambla

Al cor del Parc Natural de l’Albufera des Grau, a Menorca, s’alça un imponent guaita del Mediterrani: la Torre de Rambla. Construïda entre el 1799 i el 1802 durant la dominació britànica, aquesta torre de defensa costanera ha estat testimoni de segles d’història i canvis en el paisatge. Tot i això, el pas del temps i l’erosió havien començat a deixar la seva empremta, posant en risc la seva integritat estructural.

Davant d’aquesta situació, el Consell Insular de Menorca va prendre la iniciativa el 2013 d’encarregar un projecte de consolidació per salvar aquest valuós patrimoni històric. La intervenció, executada el 2022, ha estat un exemple de restauració meticulosa i respectuosa amb l’entorn.

El equip d’arquitectes experts a càrrec del projecte es va enfrontar al repte de abordar els problemes estructurals de la torre sense alterar-ne l’essència històrica. Amb un enfocament minuciós, es va procedir a la recuperació de totes les peces de pedra que s’havien desprès al llarg del temps< /strong>, tornant-les al seu lloc original.

En aquelles àrees on l’estructura ho requeria, es va incorporar amb cura nou material, garantint sempre l’harmonia amb la construcció original. Per a la consolidació de la pell exterior, es va fer servir morter putzolànic, una barreja tradicional que aporta resistència i durabilitat, respectant alhora l’estètica de la torre.

Conscients del valor ambiental de l’entorn natural que envolta la Torre de Rambla, es van prendre mesures especials durant les obres per minimitzar l’impacte a l’ecosistema. La gestió curosa dels residus, el control del soroll i la implementació de pràctiques sostenibles van ser aspectes prioritaris durant tot el procés.

Gràcies a aquesta intervenció exemplar, la Torre de Rambla ha recuperat la seva estabilitat i esplendor, garantint la seva conservació per a les generacions futures. S’erigeix ​​ara com un símbol de la resistència del patrimoni històric i de la sensibilitat cap al medi ambient, un far que continuarà il·luminant la costa menorquina durant molts anys més.