Consolidació de la Torre de Rambla

L’encàrrec es remonta a l’any 2013 pel Consell Insular de Menorca i consisteix en consolidar la torre per evitar el seu ensorrament. La intervenció, executada el 2022, ha resolt els problemes estructurals amb la recuperació de totes les peces de pedres que s’havien després i que s’han tornat al seu lloc. 
Només s’ha aportat nou material en les parts principals de l’estructura i s’ha consolidat tota la pell amb morters puzolànics. S’ha prestat especial cura a respectar l’entorn durant les obres ja que es troba dins el Parc natural de s’Albufera des Grau.