Aislamiento térmico en casas ya construidas
|

Aïllament tèrmic a cases ja construïdes

Com l’aïllament tèrmic a cases ja construïdes millora el confort i redueix el consum energètic

Quan es tracta de mantenir un ambient interior confortable, l’aïllament tèrmic juga un paper fonamental. A les cases ja construïdes, és comú trobar deficiències en aquest aspecte, cosa que resulta en fuites de calor a l’hivern i entrada de calor a l’estiu.

Això provoca un desequilibri a la temperatura interior, obligant el sistema de climatització a treballar més i augmentant els costos d’energia.

Opcions d’aïllament tèrmic per a cases

Hi ha diverses opcions d’aïllament tèrmic que pots considerar per millorar l’eficiència energètica de casa teva:

A) Aïllament de parets

Aïllament tèrmic a parets

L’aïllament de parets és una de les maneres més efectives de reduir la transferència de calor. Mitjançant la instal·lació de materials aïllants a les parets exteriors, es crea una barrera que minimitza la pèrdua de calor a l’hivern i l’ingrés de calor a l’estiu.

Hi ha diferents tipus d’aïllants, com ara panells d’escuma rígida, llana de roca o cel·lulosa, que s’adapten a les necessitats de cada habitatge.

B) Aïllament de sostres

Els sostres són una altra àrea clau per millorar l’aïllament tèrmic. Pots optar per la instal·lació de panells aïllants al sostre o la utilització de pintures reflectores que ajudin a reduir la radiació solar.

D’aquesta manera, s’evita l’acumulació excessiva de calor durant els mesos més calorosos i es manté una temperatura més estable a l’interior de la casa.

C) Aïllament de finestres i portes

Aïllament tèrmic a les portes

Les finestres i les portes són punts vulnerables en termes d’aïllament tèrmic. És recomanable instal·lar vidres dobles o afegir rivets aïllants per evitar fuites de calor.

A més, hi ha pel·lícules de control solar que redueixen l’entrada de calor sense comprometre l’entrada de llum natural.

Quins beneficis podem obtenir de l’aïllament tèrmic a cases ja construïdes?

  • Major confort tèrmic: S’aconsegueix mantenir una temperatura agradable a totes les estacions, evitant canvis bruscs.
  • Estalvi energètic: En reduir les pèrdues i guanys de calor, es disminueix l’ús de sistemes de calefacció i refrigeració, cosa que es tradueix en un consum energètic més baix i factures més baixes.
  • Sostenibilitat: En reduir el consum energètic, es contribueix a la protecció del medi ambient i es disminueix la petjada de carboni.
  • Valor de revenda: Una casa amb bon aïllament tèrmic té un major valor al mercat immobiliari, ja que representa estalvis a llarg termini per als futurs propietaris.

Què cal tenir en compte en emprendre l’aïllament tèrmic d’una casa

En emprendre l’aïllament tèrmic d’una casa, és important tenir en compte els aspectes següents:

Avaluació de necessitats: Avalua de manera exhaustiva de les necessitats d’aïllament tèrmic de casa teva. Identifica les àrees problemàtiques, com ara parets, sostres, finestres i portes, i determina quin tipus d’aïllament és més adequat per a cadascuna.

Tipus d’aïllament: Familiaritza’t amb els diferents tipus d’aïllament tèrmic disponibles al mercat, com ara panells d’escuma rígida, llana de roca, cel·lulosa, poliuretà, entre d’altres. Compara les característiques, les propietats d’aïllament i els costos per prendre una decisió informada.

Eficiència energètica: Considera l’impacte de l’aïllament tèrmic en l’eficiència energètica de casa teva. Un bon aïllament ajudarà a reduir les pèrdues i guanys de calor, fet que significa un menor consum d’energia i factures més baixes. Busca materials i tècniques que et permetin maximitzar l’eficiència energètica de casa teva.

Normatives i regulacions: investiga les normatives i regulacions locals relacionades amb l’aïllament tèrmic. Algunes àrees poden tenir requisits específics en termes de valors de resistència tèrmica (R-Value) o requisits de qualitat d’instal·lació. Assegureu-vos de complir amb els estàndards establerts per evitar problemes legals o dificultats en la venda de la propietat en el futur.

Contractació de professionals: Si no tens experiència en treballs d’aïllament tèrmic, considera la contractació de professionals qualificats. Un instal·lador expert podrà avaluar adequadament casa teva, recomanar les millors solucions d’aïllament i realitzar una instal·lació adequada i segura. Demana referències i cotitzacions de diversos proveïdors abans de prendre una decisió.

Aïllament tèrmic a cases ja construïdes

Pressupost: estableix un pressupost clar per al projecte d’aïllament tèrmic. Considera no només el cost dels materials, sinó també els honoraris professionals si optes per contractar especialistes. Tingueu en compte que l’aïllament tèrmic és una inversió a llarg termini que pot generar estalvis significatius en els costos d’energia al llarg del temps.

Manteniment: Assegureu-vos de comprendre els requisits de manteniment del tipus d’aïllament tèrmic que escolliu. Alguns materials poden requerir un manteniment regular per mantenir-ne l’eficàcia al llarg del temps. Assegureu-vos d’estar disposat a fer el manteniment necessari per garantir el rendiment òptim de l’aïllament tèrmic.

Recordeu que cada casa és única i pot requerir solucions d’aïllament tèrmic específiques. Sempre és recomanable buscar assessorament professional i fer una anàlisi detallada abans d’emprendre qualsevol projecte d’aïllament tèrmic.

Algunes consideracions específiques per a l’aïllament tèrmic a cases antigues:

Font: YouTube

En aïllar tèrmicament una casa antiga, seria molt important tenir en compte les consideracions específiques següents:

  • Preservació d’elements arquitectònics originals: Les cases antigues solen tenir característiques arquitectòniques úniques, com ara motllures, ornaments i revestiments. És important trobar un equilibri entre l’aïllament tèrmic i la preservació d‟aquests elements. Treballa amb experts en restauració i arquitectes per identificar les millors estratègies d’aïllament que respectin i realcen l’estètica original de la casa.
  • Adaptació a materials de construcció antics: Les cases antigues poden estar construïdes amb materials diferents dels utilitzats a la construcció moderna. Això pot plantejar desafiaments en seleccionar els materials aïllants adequats. Cal avaluar la composició dels materials de construcció existents i trobar solucions d’aïllament compatibles i efectives que s’hi integrin sense comprometre l’estructura de la casa.
  • Avaluació de possibles danys o deteriorament: Abans d’iniciar l’aïllament tèrmic, és essencial fer una avaluació exhaustiva de possibles danys o deteriorament a l’estructura de la casa. Les cases antigues poden presentar problemes com ara humitat, infiltracions d’aigua, podriment de la fusta o altres tipus de deteriorament. Aquests problemes s’han d’abordar i solucionar abans d’instal·lar l’aïllament tèrmic per evitar complicacions futures.
  • Ventilació adequada: Les cases antigues sovint tenen sistemes de ventilació menys eficients o inadequats. En millorar l’aïllament tèrmic, és important considerar i millorar la ventilació de la casa per evitar problemes com ara condensació, acumulació d’humitat o baixa qualitat de l’aire interior. Assegureu-vos d’implementar solucions de ventilació adequades per mantenir un ambient saludable.
  • Compliment de normatives i regulacions: En realitzar l’aïllament tèrmic en una casa antiga, assegura’t de complir les normatives i regulacions locals. Algunes àrees poden tenir requisits específics per a la conservació del patrimoni arquitectònic o per millorar l’eficiència energètica en edificis antics. Investiga i consulta amb les autoritats competents per garantir que el teu projecte compleixi els estàndards establerts.