Arquitectura sustentable y sostenible

Arquitectura Sustentable i Sostenible

Què és l’arquitectura sustentable i sostenible?

L’arquitectura sustentable i sostenible és el disseny d’edificis i altres estructures físiques perquè puguin mantenir-se indefinidament.

El disseny de l’arquitectura sustentable i sostenible es caracteritza per la il·luminació natural, la calefacció i la refrigeració passives, la generació d’energia renovable in situ, la recol·lecció d’aigua de pluja, l’ús de materials reciclats per a la construcció i la incorporació de vegetació natural en el paisatge.

L’arquitecte també ha de considerar l’impacte que el seu edifici tindrà en el medi ambient. Els arquitectes sostenibles han d’esforçar-se per minimitzar l’ús d’energia o produir la seva pròpia energia a través de panells fotovoltaics o turbines eòliques.

També han d’assegurar-se d’usar materials ecològics, com a pisos de bambú o finestres de vidre reciclat.

Arquitectura sustentable i sostenible

Beneficis generals de l’arquitectura sostenible

L’arquitectura sostenible és un tipus d’arquitectura que promou la sostenibilitat en l’entorn construït. És un enfocament per a dissenyar, construir i operar edificis amb un impacte ambiental reduït.

Els beneficis de l’arquitectura sostenible són molts. Inclouen una millor qualitat de l’aire, menor ús d’energia, menor ús d’aigua, menor producció de deixalles i millor salut per a les persones que viuen en aquests edificis.

Quins són els desafiaments en l’adopció del disseny sostenible?

Els arquitectes sovint s’enfronten al desafiament de dissenyar edificis que siguin sostenibles i, al mateix temps, estèticament agradables. Això ha portat al desenvolupament de l’arquitectura sostenible.

L’arquitectura sustentable sostenible és un tipus d’arquitectura respectuosa amb el medi ambient i energèticament eficient.

Això inclou l’ús de recursos naturals per a la construcció, la qual cosa redueix les emissions de carboni i la producció de deixalles.

Arquitectura sustentable i sostenible

Els beneficis de l’arquitectura sostenible venen en moltes formes: es pot utilitzar per a reduir la contaminació ambiental, millorar la qualitat de l’aire, reduir la contaminació acústica i proporcionar més espai obert per als residents.

Finalment, pot ajudar a augmentar la biodiversitat en els hàbitats en proporcionar hàbitats per a la vida silvestre.

Materials sostenibles utilitzats en edificis sostenibles

Els materials que s’utilitzen en edificis sostenibles tenen un impacte significatiu en el medi ambient. Tenen el potencial d’ajudar a combatre el canvi climàtic.

Els materials que s’utilitzen en els edificis sostenibles es poden reciclar, reutilitzar i fabricar a partir de recursos renovables.

Arquitectura ecològica

Arquitectura sustentable i sostenible: Quins diferents tipus d’edificis existeixen?

Hi ha molts tipus diferents d’edificis sostenibles. Alguns són més comuns que uns altres. Com ja comentem, l’objectiu és reduir l’impacte en el medi ambient i facilitar que les persones visquin en ells, al mateix temps que consumeixen menys energia.

Alguns tipus d’edificis sustentables i sostenibles:

– Les cases passives

Les cases passives són molt més eficients energèticament que les cases tradicionals. Les llars tradicionals poden usar fins a 10 vegades l’energia d’una llar passiva.

Això es deu al fet que han d’escalfar o refredar tota la casa usant energia costosa durant tot l’any. Les cases passives, d’altra banda, només requereixen calefacció per a mantenir una temperatura uniforme durant tot l’hivern i refrigeració mitjançant aire condicionat durant l’estiu.

– Edificis d’energia neta zero

Els edificis d’energia neta zero, també coneguts com a NZEB, estan dissenyats per a produir tanta energia en el lloc com la que consumeixen.

Aquests edificis estan construïts amb materials i sistemes energèticament eficients que generen energia renovable.

Edificis que utilitzen fonts d’energia renovables

Edificis que utilitzen fonts d'energia renovables

Els edificis que utilitzen fonts d’energia renovables poden ser més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

Un edifici que utilitza fonts d’energia renovable pot, per exemple, instal·lar panells solars o turbines eòliques. Aquests edificis solen ser més barats d’operar que aquells que usen altres tipus d’energia perquè el cost d’operar-los és menor.

– Edificis que utilitzen energia solar i energia geotèrmica

Els edificis que utilitzen energia solar i geotèrmica són més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

Així, aquests edificis generen la seva pròpia energia per a calefacció i refrigeració, la qual cosa redueix la dependència dels combustibles fòssils i redueix les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Conclusió: per què és tan important l’arquitectura sustentable i sostenible

arquitectura sostenible

El disseny i la planificació d’arquitectura sostenible tenen una gran demanda i no és difícil veure per què.
El món està canviant, i els dissenyadors són els qui podran ajudar-nos a navegar els nous desafiaments que enfrontem. El disseny sostenible és un d’aquests desafiaments que requereix un enfocament holístic.

Els dissenyadors han d’observar el cicle de vida complet del seu producte i considerar com es pot usar i reutilitzar sense cap impacte negatiu en el nostre medi ambient.

També han de considerar com les seves eleccions de disseny afectaran les persones, els animals o fins i tot les plantes.

Aquest és un camp en el qual els arquitectes realment podem marcar la diferència en el món, i tots hem de fer el que puguem per a contribuir a un canvi tan necessari.