L'edifici va ser construït el 1930

Es troba ubicat a la vorera exterior de la Contramurada, davant de la Plaça d’Artrutx, un enclavament immillorable envoltat d’edificis de diversos trastos, de façanes amples i ben ornamentades i amb patis al darrere.
El seu ús ha estat el d’habitatge des de la seva construcció i ara se’n pretén la remodelació com a hotel d’interior.

La transformació

El projecte proposa un canvi d’ús de tot l’edifici a hotel d’interior. Com a concepte general, s’ha respectat l’estructura de l’edifici i la disposició de les habitacions.
S ́ha intentat que totes les habitacions disposin d ́un petit espai privat exterior, molt agraït pels visitants de l ́hotel.